РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4    5    6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Елена Георгиева Пасева 1.Акушерство и гинекология
2.Обща медицина 
 04716/312 887633648 
Елена Йорданова Драганова Вътрешни болести Пневмология и фтизиатрия   
Елена Славова Димитрова Очни болести  663435  
Елена Стоянова Георгиева   0478/268; 898224344 
Елка Кунева Тонева-Желева Вътрешни болести  682200 0878951071 
Елмир Воймиров Асенов   669027/28  
Емануела Койчева Божилова Детски болести  669027/28 888956949 
Емил Господинов Милков Урология  682228 0878951178 
Емилия Миткова Димитрова     
Енчо Стоянов Балабанов Урология  682228 0878951179 
Еркан  Реджепоглу   682220 0895681559; 0878951191 
Живка Георгиева Шевкенова Вътрешни болести Нефрологя 682284 0878951077 
Живка Славчева Боева Детски болести  682260 0878951217 
Живко Иванов Тагарев Вътрешни болести  682248 0878951476 
Звезделин Атанасов Генов Нервни болести  669211  
Здравка Стоянова Тодорова Вътрешни болести    
Здравко Николов Кирилов Вътрешни болести  664417/665292  
Златимир Стоянов Янев Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951231 
Златоела Павлова Панайотова Вътрешни болести  624331  
Зоя Стоянова Кривошиева Вътрешни болести  664381  
Ива Манева Тихова   682260  
Ивайло Андонов Димов Обща медицина  682260  
Иван Антонов Попов Вътрешни болести  669027/28  
Иван Василев Татаров     
Иван Данчев Банков Образна диагностика  682234 0878951283 
Иван Динев Иванов Детски болести  682204 0878951211 
Иван Йохан Вирт Обща медицина  669027/28  
Иван Методиев Павлов     
Иван Михайлов Карастоянов Анестезиология и интензивно лечение  0478/88081  
Иван Недялков Божинов   682260 48825654 

1   2   3   4    5    6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>