РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5    6    7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Иван Стоянов Димитров Ушно-носно-гърлени болести  669027/28  
Иван Стоянов Иванов Ортопедия и травматология  682242 0878951192 
Иванка Димитрова Гюзелева Клинична лаборатория  0478/88081  
Иванка Оникова Димитрова Акушерство и гинекология  669027/28  
Иванка Петрова Попчева Физикална терапия и рехабилитация  669027/28  
Ивелина Димитрова Аргирова Обща медицина  664740  
Ивелина Дойчева Трендафилова Микробиология  669027  
Игор Ратков Коцевски Вътрешни болести Кардиология О46662377  
Илиан Димчев Симеонов Детски болести  664417/665292  
Илиан Колев Илиев Хирургия  0478/88081  
Илия Димитров Бараков 1.Детски болести
2.Социална медицина и здравен мениджмънт 
 661520  
Илия Петров Цингов Кожни и венерически болести  682250 0878951355 
Илиян Иванов Кантарджиев Анестезиология и интензивно лечение  682260 0898716075; 0878951238 
Илияна Стефанова Киранова-Божилова Вътрешни болести Гастроентерология 682284 0878951078 
Илко Георгиев Славейков Акушерство и гинекология  682220  
Илонка Иванова Попова   669027/28  
Ирина Братанова Вълова Вътрешни болести  04768/564  
Ирина Иванова Станилова Хигиена на детско-юношеската възраст  663173  
Ирина Минчева Ковачева Детски болести    
Йоанна Господинова Иванова     
Йоанна Мирослава Кнапик-Братанова Вътрешни болести  661249 до 12ч.   / 683262 от 12-16ч  
Йорданка Христова Димитрова Вътрешни болести Клинична хематология 682236 0878951088 
Камен Георгиев Гърдев Вътрешни болести Пневмология и фтизиатрия 669027/28  
Катерина Радева Стоянова Вътрешни болести Ендокринология и болести на обмяната 53880/51735/662242  
Катя Георгиева Андонова     
Катя Кирякова Бабурова Обща медицина  04777/2132  
Катя Маринова Тодорова Обща медицина    
Катя Миткова Вълчева-Янакиева Обща медицина  669027/28  
Катя Тодорова Карастоянова Медицинска паразитология  663173  
Керанка Христова Недева Кожни и венерически болести  046/682355  

1   2   3   4   5    6    7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>