РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6    7    8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Кети Иванова Паскалева-Ченгелийска Акушерство и гинекология  682249  
Кирил Димитров Кирязов Вътрешни болести  04792/330 887659422 
Кирил Любомиров Попов Патофизиология  682238 0878951277 
Кирилка Костадинова Кирилова Вътрешни болести Нефрологя 682297 0878951248 
Кирилка Стоянова Демирева Образна диагностика  682234 0878951282 
Константин Николов Станилов Образна диагностика  04711/214  
Коста Андреев Илчев Ушно-носно-гърлени болести  0478/88504 889883775 
Коста Христов Гинев  Кардиология 0898491652  
Красимир Константинов Дончев Ушно-носно-гърлени болести  665544  
Красимир Николаев Златаров Урология    
Красимир Танев Пенчев Вътрешни болести    
Красимира Иванова Алдинова Психиатрия  669027/28  
Красимира Любенова Атанасова Вътрешни болести Кардиология 682249/200 0887495779; 0878951050 
Кремена Георгиева Стайкова Обща медицина  669027/28  
Кремена Николаева Павлова Обща медицина  5170/0478 898798874 
Лариса Владимировна Димитрова Психиатрия  666851  
Лиляна Георгиева Рибарова Вътрешни болести  04751/529 889636115 
Лиляна Желева Генчева Епидемиология на инфекциозните болести  663173  
Любомир Григоров Маринов Нервни болести  669027/28  
Малинка Георгиева Овчарова-Гърдева 1.Вътрешни болести
2.Социална медицина и здравен мениджмънт 
 682270  
Маргарита Димитрова Иванова-Миланова Кожни и венерически болести  669027  
Маргарита Куртева Радева-Димитрова Психиатрия  04721/421 888970578 
Маргарита Станкова Праматарова   682260  
Мариан Костадинов Именов Образна диагностика  669027/28  
Мариан Тодоров Ингелиев Вътрешни болести Кардиология 661150.2441  
Мариана Бориславова Илиева Вътрешни болести  682257 0878951061 
Мариана Господинова Куртева Клинична лаборатория    
Мариана Михайлова Михайлова Обща медицина  682260  
Мариана Недялкова Ташкова-Чифчиева Вътрешни болести Ендокринология и болести на обмяната 52946  
Мария Владимирова Велько-Божилова Очни болести  682237 0878951275 

1   2   3   4   5   6    7    8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>