РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7    8    9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Мария Желева Желева- Радичкова Вътрешни болести   0884763313 
Мария Колева Димитрова Детски болести  046/682252  
Мария Костадинова Найденова Детски болести  669219  
Мария Николаева Обухова   664417/665292  
Мария Стефанова Якова-Митева Обща медицина    
Мария Стойчева Милева   046/662215 885759992 
Мария Стоянова Бинева 1.Вътрешни болести
2.Социална медицина и здравен мениджмънт 
 669027/28  
Мария Христова Атанасова Вътрешни болести  88081/279; 48824153 
Марияна Иванчева Георгиева-Капинкова    0899906642 
Мартин Стойнев Стойнев Социална медицина и здравен мениджмънт  046 / 662 377 0878951132 
Мая  Врагалева     
Мила Адрианова Табакова Акушерство и гинекология  669027/28  
Милена Илиева Колева Микробиология  046-633031  
Милена Панайотова Кривошиева   682260  
Милена Петрова Йорданова     
Милена Трайкова Стоянова     
Милияна Милчева Методиева     
Митко Вълканов Димитров Вътрешни болести Пневмология и фтизиатрия 682251 0878951108 
Митко Колев Живков Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)  682260  
Митошка Кирилова Желязкова Детски болести    
Михаил Георгиев Михайлов Вътрешни болести  682257 0878951097 
Мохамад Надер Орфани Обща медицина  046/669064  
Надежда Стоянова Томова Детски болести  661511 888890430 
Наталия Василева Добрева Физикална терапия и рехабилитация  682256 0878951139 
Наташа Колева Капсъзова Епидемиология на инфекциозните болести  663173 886306872 
Недялка Стоянова Петкова-Влахова Спешна медицина  682260 0878951130 
Нела Стоянова Кожухарова Нервни болести  682246 0878951291 
Никол Василева Ковачева-Желева Анестезиология и интензивно лечение  661805  
Никола Стоянов Николов Вътрешни болести    
Николай Александров Желев Акушерство и гинекология  682220 0878951334 

1   2   3   4   5   6   7    8    9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>