РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7   8    9    10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Николай Георгиев Видев Вътрешни болести  0478/88081  
Николай Дамянов Дечев Детски болести  682204 0878951216 
Николай Димитров Атанасов Акушерство и гинекология  682220 0878951329 
Николай Иванов Гюзелев Акушерство и гинекология  0478/6104  
Николай Марков Касъров     
Николай Михов Стоянов   046/662215  
Николай Недков Ангелов Хирургия    
Николай Петков Калъпов Вътрешни болести Нефрологя 665107  
Николай Стефанов Николов   682246 0878951292 
Николай Тонев Маринов Обща медицина  04725/215 899884874 
Павлина Георгиева Димова Нервни болести  682257 0878951090 
Панайот Грудев Диманов Вътрешни болести Нефрологя 682297 0878951247 
Панайот Пейчев Попов Ортопедия и травматология  682257 0878951092 
Пейчо Димитров Касъров Обща медицина  623610  
Пенка Атанасова Тодорова     
Пенка Георгиева Димитрова Детски болести    
Пенчо Недялков Йоргов    048776613 
Пеньо Семков Семков     
Пепи Николова Славова 1.Вътрешни болести
2.Обща медицина 
 669027/28  
Петко Борисов Чорбаджийски   682201 0878951160 
Петко Петров Лафчиев Хирургия Детска хирургия 682227 0878951151 
Петър Александров Грънчаров   682234 0878951285 
Петър Ангелов Боризанов 1.Хирургия
2.Неврохирургия 
 682291 0878951142 
Петър Атанасов Петров Епидемиология на инфекциозните болести    
Петър Георгиев Цингов Психиатрия  669027/28  
Петър Михайлов Папашимов Хирургия  682227 0878951157 
Петър Стефанов Петров Обща медицина  669027/28 889400052 
Петя Господинова Стоева Клинична лаборатория    
Петя  Иванова Стоянова Анестезиология и интензивно лечение  046/662215  
Петя Николаева Йорданова   046/661799  

1   2   3   4   5   6   7   8    9    10   11   12   13   
<< назад             напред >>