РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Петя Николаева Качулева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)  682260  
Петя Петкова Калъпова Нервни болести  669027/28  
Петя Стефанова Вучкова Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951086 
Петя Стоянова Калайджиева Клинична лаборатория  988902 0889306095 
Пламен Иванов Рибаров Акушерство и гинекология  682220 0878951332 
Пламен Петров Майсторов     
Пламена Веселинова Гайдарова     
Полина Атанасова Ангелова Клинична лаборатория  682283 0878951319 
Радка Славчева Замова-Есенкова Клинична лаборатория  682283 0878951318 
Радован Радованов Брезелиев Вътрешни болести  682257 0878951094 
Радост Атанасова Замова-Есенкова Нервни болести  0478/88081  
Радостин Атанасов Иванов Нервни болести  682248 0878951477 
Радостин Костадинов Куртев   631536  
Радостина Тодорова Дучева-Стойкова   682218/230 0878951126 
Радостина Христова Калчева-Николова Епидемиология на инфекциозните болести  663170  
Райна Стефанова Стойнова     
Райно Георгиев Георгиев     
Рени Костова Тотева-Генова Хигиена на детско-юношеската възраст  663177 888710254 
Роса Стоянова Стамова Детски болести  664417  
Росен Атанасов Болградов Образна диагностика  682234 0878951284 
Роси Стоянова Личкова Обща медицина  669027/28  
Росица Димитрова Пехливанова   0478/88081  
Росица Пенева Именова Очни болести  666967/55149 898452760 
Ружа Илиева Такева Очни болести  622830 886838512 
Румен Георгиев Марчев Обща медицина  622310 888264747 
Румен Димитров Калайджиев Хирургия  682244 0878951161 
Румен Димитров Рунков Хирургия Съдова хирургия 682227 0878951148 
Румен Митков Ралев Хирургия  682201 0878951152 
Румяна  Георгиева Михайлова - Добрева Ушно-носно-гърлени болести   0887605328 
Румяна Иванова Русева   663176 48825654 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11   12   13   
<< назад             напред >>