РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Петър Стефанов Петров Обща медицина  669027/28 889400052 
Петя Господинова Стоева Клинична лаборатория    
Петя  Иванова Стоянова Анестезиология и интензивно лечение  046/662215  
Петя Николаева Йорданова   046/661799  
Петя Николаева Качулева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)  682260  
Петя Петкова Калъпова Нервни болести  669027/28  
Петя Стефанова Вучкова Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951086 
Петя Стоянова Калайджиева Клинична лаборатория  988902 0889306095 
Пламен Иванов Рибаров Акушерство и гинекология  682220 0878951332 
Пламен Петров Майсторов     
Пламена Веселинова Гайдарова     
Полина Атанасова Ангелова Клинична лаборатория  682283 0878951319 
Радка Славчева Замова-Есенкова Клинична лаборатория  682283 0878951318 
Радован Радованов Брезелиев Вътрешни болести  682257 0878951094 
Радост Атанасова Замова-Есенкова Нервни болести  0478/88081  
Радостин Атанасов Иванов Нервни болести  682248 0878951477 
Радостин Костадинов Куртев   631536  
Радостина Тодорова Дучева-Стойкова   682218/230 0878951126 
Радостина Христова Калчева-Николова Епидемиология на инфекциозните болести  663170  
Райна Стефанова Стойнова     
Райно Георгиев Георгиев     
Рени Костова Тотева-Генова Хигиена на детско-юношеската възраст  663177 888710254 
Роса Стоянова Стамова Детски болести  664417  
Росен Атанасов Болградов Образна диагностика  682234 0878951284 
Роси Стоянова Личкова Обща медицина  669027/28  
Росица Димитрова Пехливанова   0478/88081  
Росица Пенева Именова Очни болести  666967/55149 898452760 
Ружа Илиева Такева Очни болести  622830 886838512 
Румен Георгиев Марчев Обща медицина  622310 888264747 
Румен Димитров Калайджиев Хирургия  682244 0878951161 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11   12   13   
<< назад             напред >>