РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1    2    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Борис Петков Чорбаджийски Хирургия  661530  
Боряна Георгиева Яръмова Вътрешни болести Гастроентерология 682208 0878951075 
Боряна Димитрова Койнова   664505 886206771 
Боряна Димитрова Янчева Акушерство и гинекология   888721041 
Боянка Добрева Костова Вътрешни болести  669027/28 889996031 
Валентин Иванов Станчев   682241 888127013 
Валентин Йорданов Вълчев   682260 887467367 
Валентина Рафаел Конфино-Мартинова Акушерство и гинекология  682220 0878951336 
Валери Георгиев Чапъров Ортопедия и травматология  046 600029  
Валя Иванова Пашева-Цонева Детски болести  682204/205 0878951220 
Валя Михайлова Банова-Гашева Детски болести  04761/3444 899326920 
Ванушка Недкова Стефанова Детски болести  669027/28 889720590 
Ваня Вълкова Георгиева Обща медицина  669027/28 885915055 
Ваня Георгиева Шевъртова-Кунева Детски болести  669027/28 887603183 
Ваня  Косева Георгиева Детски болести  682205 0878951113 
Ваня Тодорова Иванова   669010 887607118 
Велина Димитрова Трифонова-Карабелова Медицинска паразитология  681311  
Велина Миткова Кисьова-Николова 1.Спортна медицина
2.Ортопедия и травматология 
 682248 0878951474 
Венелин Георгиев Стаменов   663354 889699303 
Венцислав Димитров Пастърмаджиев Вътрешни болести    
Венцислав Иванов Славов Ортопедия и травматология  682242 0878951196 
Весела Добрева Нотева Вътрешни болести  682207 0878951063 
Веселин Димитров Христов Обща медицина  682252/260  
Веселин Сотиров Цонев Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951232 
Веселина Михайлова Коева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)    
Веска Минева Лекова Нервни болести  682269 0878951290 
Виолета Георгиева Петрова Образна диагностика  669027/28  
Владимир Желязков Гинев   04721/350 897233163 
Владимир Койчев Демирев Анестезиология и интензивно лечение  669027/28 0879296929 
Владислав Трифонов Влаев Ортопедия и травматология  682260/252 0878951136 

1    2    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>