РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1    2    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Боряна Димитрова Койнова   664505 886206771 
Боряна Димитрова Янчева Акушерство и гинекология   888721041 
Боянка Добрева Костова Вътрешни болести  669027/28 889996031 
Валентин Иванов Станчев   682241 888127013 
Валентин Йорданов Вълчев   682260 887467367 
Валентина Рафаел Конфино-Мартинова Акушерство и гинекология  682220 0878951336 
Валери Георгиев Чапъров Ортопедия и травматология  046 600029  
Валя Иванова Пашева-Цонева Детски болести  682204/205 0878951220 
Валя Михайлова Банова-Гашева Детски болести  04761/3444 899326920 
Ванушка Недкова Стефанова Детски болести  669027/28 889720590 
Ваня Вълкова Георгиева Обща медицина  669027/28 885915055 
Ваня Георгиева Шевъртова-Кунева Детски болести  669027/28 887603183 
Ваня  Косева Георгиева Детски болести  682205 0878951113 
Ваня Тодорова Иванова   669010 887607118 
Велина Димитрова Трифонова-Карабелова Медицинска паразитология  681311  
Велина Миткова Кисьова-Николова 1.Спортна медицина
2.Ортопедия и травматология 
 682248 0878951474 
Венелин Георгиев Стаменов   663354 889699303 
Венцислав Димитров Пастърмаджиев Вътрешни болести    
Венцислав Иванов Славов Ортопедия и травматология  682242 0878951196 
Весела Добрева Нотева Вътрешни болести  682207 0878951063 
Веселин Димитров Христов Обща медицина  682252/260  
Веселин Сотиров Цонев Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951232 
Веселина Михайлова Коева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)    
Веска Минева Лекова Нервни болести  682269 0878951290 
Виолета Георгиева Петрова Образна диагностика  669027/28  
Владимир Желязков Гинев   04721/350 897233163 
Владимир Койчев Демирев Анестезиология и интензивно лечение  669027/28 0879296929 
Владислав Трифонов Влаев Ортопедия и травматология  682260/252 0878951136 
Галина Атанасова Димитрова Детски болести Неонатология 682214 0878951348 
Галина Атанасова Димитрова-Янева Детски болести Неонатология 682214  / вътр. 530 0878951348 

1    2    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>