РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Румяна Славова Донева Кожни и венерически болести  669027/28  
Сава Николов Савов Кожни и венерически болести   886519315 
Сашко   Жежовски     
Светла Великова Марчева Детски болести  04781/88081 48827210 
Светла Донева Делева Детски болести  624331  
Светла Жекова Жекова - Реджепоглу     
Светлана Борисовна Илина Детски болести  0478/88081 898496238 
Светлозар Георгиев Кривошиев Вътрешни болести Професионални заболявания   
Свобода Панайотова Димитрова-Орфани Обща медицина  669027/28  
Силвия Цанева Бъчварова   669027/28  
Славка Вълева Кирилова-Боризанова Детски болести  682204 0878951208 
Славчо Бянов Крачев Вътрешни болести  669390  
Соня Григорова Апостолова-Герджикова Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951223 
Соня Трайчева Джурова Социална медицина и здравен мениджмънт  682260 0878951134 
Спартак Андонов Топчиев Хирургия  669027/28  
Станимир Стефанов Димитров   682251 0899400596; 0878951131 
Станислав Георгиев Бъчваров Социална медицина и здравен мениджмънт  663564 898777297 
Станислав Динев Славов Обща медицина    
Стела Георгиева Желева Клинична лаборатория  55415  
Стефан Тодоров Капинков Вътрешни болести  04721/421  
Стефанка Николова Илиева Детски болести    
Стефка Белчева Салха     
Стефка Николаева Желязкова-Толева Инфекциозни болести  682253 0878951117 
Стефка Николова Ковачева Психиатрия  682243 0878951312 
Стойка Димова Бойчева-Христова Детски болести  682214 0878951349 
Стойчо Господинов Илчев Вътрешни болести  682248  
Стоян Господинов Стоев Вътрешни болести  664417;каб. 665292  
Стоян Иванов Врачев     
Стоян Костадинов Габров   04721/421  
Стоян Кунев Стоянов Нервни болести  664382  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12   13   
<< назад             напред >>