РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Румен Димитров Рунков Хирургия Съдова хирургия 682227 0878951148 
Румен Митков Ралев Хирургия  682201 0878951152 
Румяна  Георгиева Михайлова - Добрева Ушно-носно-гърлени болести   0887605328 
Румяна Иванова Русева   663176 48825654 
Румяна Славова Донева Кожни и венерически болести  669027/28  
Сава Николов Савов Кожни и венерически болести   886519315 
Сашко   Жежовски     
Светла Великова Марчева Детски болести  04781/88081 48827210 
Светла Донева Делева Детски болести  624331  
Светла Жекова Жекова - Реджепоглу     
Светлана Борисовна Илина Детски болести  0478/88081 898496238 
Светлозар Георгиев Кривошиев Вътрешни болести Професионални заболявания   
Свобода Панайотова Димитрова-Орфани Обща медицина  669027/28  
Силвия Цанева Бъчварова   669027/28  
Славка Вълева Кирилова-Боризанова Детски болести  682204 0878951208 
Славчо Бянов Крачев Вътрешни болести  669390  
Соня Григорова Апостолова-Герджикова Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951223 
Соня Трайчева Джурова Социална медицина и здравен мениджмънт  682260 0878951134 
Спартак Андонов Топчиев Хирургия  669027/28  
Станимир Стефанов Димитров   682251 0899400596; 0878951131 
Станислав Георгиев Бъчваров Социална медицина и здравен мениджмънт  663564 898777297 
Станислав Динев Славов Обща медицина    
Стела Георгиева Желева Клинична лаборатория  55415  
Стефан Тодоров Капинков Вътрешни болести  04721/421  
Стефанка Николова Илиева Детски болести    
Стефка Белчева Салха     
Стефка Николаева Желязкова-Толева Инфекциозни болести  682253 0878951117 
Стефка Николова Ковачева Психиатрия  682243 0878951312 
Стойка Димова Бойчева-Христова Детски болести  682214 0878951349 
Стойчо Господинов Илчев Вътрешни болести  682248  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12   13   
<< назад             напред >>