РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    12    13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Стоян Михов Кунчев Вътрешни болести Кардиология  0878100193 
Стоян  Николов  Стефанов   046/ 661799  
Стоянка Георгиева Димитрова   04768/2520 885459847 
Стоянка Георгиева Мантарева Акушерство и гинекология  682220 0878951335 
Стоянка Стойнова Митева     
Таниел Хачик Мампреян Обща медицина  669343  
Таня Георгиева Георгиева-Стоянова Обща медицина  04761/2391 888680843 
Таня  Георгиева Михайлова Вътрешни болести  046/910847  
Таня Кунева Динева   682269 0878951294 
Таня Петкова Йорданова Психиатрия  669027; 669028;каб.665499  
Татяна Петкова Петкова Вътрешни болести Пневмология и фтизиатрия 682251 0878951101 
Татяна Христова Иванова Детски болести  669027/28  
Тинка Цветанова Узунова   663391/96 887307078 
Тодор Николов Ангелов Акушерство и гинекология  685063  
Тодорка Йоакимова Парашкевова Вътрешни болести Нефрологя 682248 0878951475 
Тонка Георгиева Пенчева Вътрешни болести  669027/28  
Трендафил Желев Трендафилов Хирургия  669027/28  
Фархат Хасан Фуладванд Вътрешни болести  662390  
Хайсам Селейман-Aтеф Самра   661533 898642299 
Христо  Желязков Петров   064/633031  
Христо Пасков Бабуров   04777/2132 889287998 
Христо Петров Стоев Психиатрия  682243 0878951314 
Цанко Илиев Владов   661528  
Цветана Маринова Моллова-Пенева Вътрешни болести  669027/28  
Цветанка Тодорова Шкодрова Очни болести  682237 0878951274 
Цвятко Иванов Цветков Урология  669027/28 0878951182 
Чавдар Атанасов Желязков Обща медицина   0898681656 
Юлиан Димитров Генчев Вътрешни болести    
Юлия Димитрова Вълкова Обща медицина  04714/310 898871594 
Юлия Панайотова Панева-Чапърова 1.Детски болести
2.Инфекциозни болести 
 682204 0878951213 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    12    13   
<< назад             напред >>