РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13    
<< назад             

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Юлиян Славов Керемидчиев Ушно-носно-гърлени болести  669027/28  
Юрка Атанасова Памукова Очни болести  669027/28  
Янита Димитрова Кабадиева     
Янка Георгиева Димитрова   046/682265  
Янка Стоянова Хлебарова   682260  
Янко Захариев Черкезов Вътрешни болести  661150  
Янко Николаев Енев Обща медицина  04777/2146 889373135 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13    
<< назад