РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13    
<< назад             

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Чавдар Атанасов Желязков Обща медицина   0898681656 
Юлиан Димитров Генчев Вътрешни болести    
Юлия Димитрова Вълкова Обща медицина  04714/310 898871594 
Юлия Панайотова Панева-Чапърова 1.Детски болести
2.Инфекциозни болести 
 682204 0878951213 
Юлиян Славов Керемидчиев Ушно-носно-гърлени болести  669027/28  
Юрка Атанасова Памукова Очни болести  669027/28  
Янита Димитрова Кабадиева     
Янка Георгиева Димитрова   046/682265  
Янка Стоянова Хлебарова   682260  
Янко Захариев Черкезов Вътрешни болести  661150  
Янко Николаев Енев Обща медицина  04777/2146 889373135 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13    
<< назад