РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2    3    4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Галина Димитрова Божилова-Германова Инфекциозни болести  682253 0878951124 
Галина Динева Орачева-Кунчева Вътрешни болести  669027/28 888688879 
Галина Николаевна Ганева   04743/2401;2702 899019967 
Галина Петрова Петрова   662215 / 662390  
Гейс Изалдин Испер Вътрешни болести Кардиология 682200  
Георги Андонов Георгиев Психиатрия  04714/338 0888464662; 0878951311 
Георги Владимиров Карамитев     
Георги Димитров Адамски Вътрешни болести Кардиология 0878191809 0888334195 
Георги Димитров Атанасов Обща медицина  04761/3381 888720003 
Георги Илиев Манчев Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951233 
Георги Николов Русев Хирургия  682227 0878951153 
Георги Панайотов Дуплев Вътрешни болести Гастроентерология 682208 0878951076 
Георги Петров Стефанов Хирургия Съдова хирургия   
Георги Тотков Ъков Хирургия   0878951162 
Гергана Георгиева Бояджиева Детски болести  682204 0878951214 
Господин Иванов Димитров Обща медицина  04796/223;04711/214; 887364819 
Гулам   Яхия   чужбина  
Данаил Борисов Попов Вътрешни болести Нефрологя 682297 0878951246 
Данаил Георгиев Ибришимов Хирургия  624331  
Даниела Антонова Йорданова-Стаменова   682228 0878951183 
Даниела Иванова Димитрова-Бумбалова   682243 0878951315 
Даниела Любенова Габрова Детски болести  0478/88081  
Даниела Стефанова Джамбазова Обща медицина  669027/28 0878100190 
Дарина Иванова Карнобатлова Обща медицина  669027  
Даринка Минчева Колева-Недева Вътрешни болести  04716/312  
Денка Колева Петрова-Костова Акушерство и гинекология  685010  
Детелина Иванова Пехливанова-Василева Обща медицина  04778/224-312;04715/214 0898465156 
Деян Борисов Кунев Хирургия  682227 0878951158 
Дженка Колева Димитрова Детски болести  669219  
Диана Димитрова Мутарова   669027/28  

1   2    3    4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>