РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ   

1   2   3    4    5   6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>

       
  Име  
  Презиме  
  Фамилия  
  Основна специалност  
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Деян Борисов Кунев Хирургия  682227 0878951158 
Дженка Колева Димитрова Детски болести  669219  
Диана Димитрова Мутарова   669027/28  
Диана Иванова Димитрова Вътрешни болести Ендокринология и болести на обмяната 682211 0878951083 
Дилян Иванов Пеев     
Димитрина Стойчева Стойчева-Славова Акушерство и гинекология  669027/28  
Димитринка Димитрова Митева Детски болести  669027/28 888540424 
Димитринка Петкова Ралева   682236 887653512 
Димитър Василев Брънков Нервни болести  664010 0887831818 
Димитър Георгиев Мицов Спешна медицина  682260 0878951135 
Димитър Господинов Димитров Вътрешни болести Гастроентерология 682208/235 0878951074 
Димитър  Илиев Димитров     
Димитър Костадинов Новаков Хирургия  682227 0878951154 
Димитър Руменов Рунков     
Димитър Стоянов Бербатов     
Димитър Христов Димитров     
Димитър Янков Маринов Вътрешни болести Нефрологя 0478/88081  
Димка Тодорова Арнаудова Вътрешни болести  0478/88081  
Димо Михов Авджиев Очни болести    
Динчо Михайлов Михайлов   682297 0878951251 
Добринка Йорданова Маджарова 1.Вътрешни болести
2.Обща медицина 
 669027/28  
Донка Атанасова Атанасова Детски болести  669218  
Донка Пенева Парушева Кожни и венерически болести  669027/28  
Дончо Бинев Тенев Вътрешни болести Ревматологиоя 682222/669089  
Дора Йовчева Стоянова-Костова Обща медицина  04761/2176 899315377 
Дора Николова Великова-Тонева Очни болести  669027/28  
Дора Цанева Димитрова Физикална терапия и рехабилитация    
Дочка Радкова Дочева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)  682260  
Дянка Колева Танева Детски болести  669027/28 899002606 
Ева Удваров Атанасова Акушерство и гинекология  669027/28  

1   2   3    4    5   6   7   8   9   10   11   12   13   
<< назад             напред >>