РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ   

 1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
напред >>

       
  Име  
       
  Презиме  
       
  Фамилия  
       
  Основна специалност  
       
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Александър Василев Александров Хирургия  046/682269 878951493 
Александър Георгиев Стойков    885966406 
Ангел Кръстев  Николов   046 662377  
Ангел Митрев Карамитрев Хирургия   0899327965 
Ангел Неделчев Буров   682242 0878951194 
Ангелина Иванова Димитрова Вътрешни болести Пневмология и фтизиатрия 682215 0878951093 
Ангелина Михайлова Кунева 1.Медицинска биология
2.Детски болести 
 682214 0878951350 
Андрей Атанасов Ташев    0878313856 
Анна Василева Владимирова Анестезиология и интензивно лечение  046 633 031 0879296937 
Анна Желязкова Димитрова Микробиология  682285 0878951324 
Антоанета Драганова Тахчиева-Панева    0878964079 
Антоанета Славчева Антонова Акушерство и гинекология  682217/220 0878951513 
Антон Атанасов Мусиевски Хирургия  682227 0878951163 
Антон Дичев Ковачев Образна диагностика  682234 0878951281 
Антон Стоянов Иванов Ортопедия и травматология  669190 0888770636; 0878951198 
Антон Тотев Йовчев   0878951513 0879040894 
Антонина Манчева Манчева   685011 0878338209 
Асен Йорданов Табаков Хирургия  682296  
Ася Кирилова Янкова Кожни и венерически болести  669027/28  
Атанас Ангелов Парушев   682260  
Атанас Янков Атанасов Ушно-носно-гърлени болести  682240 0878951271 
Атанаска Василева Петрова Детски болести  669027/28  
Биана Димитрова Милкова Трансфузионна хематология  682264 0878951297 
Бистра Стоичкова Пешева Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951228 
Блага Димитрова Георгиева Нервни болести  47888081  
Бойка Атанасова Желева Очни болести  046682261  
Бойка Костадинова Ненчева Детски болести  682260  
Боньо Николов Бонев Нервни болести  04718/415;04795/317; 48810673 
Борис Петков Чорбаджийски Хирургия  661530  
Боряна Георгиева Яръмова Вътрешни болести Гастроентерология 682208 0878951075 

 1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
напред >>