РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ   

 1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
напред >>

       
  Име  
       
  Презиме  
       
  Фамилия  
       
  Основна специалност  
       
  Профилна специалност  
       
       
Име Презиме Фамилия Основна специалност Профилна специалност Телефон Мобилен
Александър Георгиев Стойков    885966406 
Ангел Кръстев  Николов   046 662377  
Ангел Митрев Карамитрев Хирургия   0899327965 
Ангел Неделчев Буров   682242 0878951194 
Ангелина Иванова Димитрова Вътрешни болести Пневмология и фтизиатрия 682215 0878951093 
Ангелина Михайлова Кунева 1.Медицинска биология
2.Детски болести 
 682214 0878951350 
Андрей Атанасов Ташев    0878313856 
Анна Василева Владимирова Анестезиология и интензивно лечение  046 633 031 0879296937 
Анна Желязкова Димитрова Микробиология  682285 0878951324 
Антоанета Драганова Тахчиева-Панева    0878964079 
Антоанета Славчева Антонова Акушерство и гинекология  682217/220 0878951513 
Антон Атанасов Мусиевски Хирургия  682227 0878951163 
Антон Дичев Ковачев Образна диагностика  682234 0878951281 
Антон Стоянов Иванов Ортопедия и травматология  669190 0888770636; 0878951198 
Антон Тотев Йовчев   0878951513 0879040894 
Антонина Манчева Манчева   685011 0878338209 
Асен Йорданов Табаков Хирургия  682296  
Ася Кирилова Янкова Кожни и венерически болести  669027/28  
Атанас Ангелов Парушев   682260  
Атанас Янков Атанасов Ушно-носно-гърлени болести  682240 0878951271 
Атанаска Василева Петрова Детски болести  669027/28  
Биана Димитрова Милкова Трансфузионна хематология  682264 0878951297 
Бистра Стоичкова Пешева Анестезиология и интензивно лечение  682218/230 0878951228 
Блага Димитрова Георгиева Нервни болести  47888081  
Бойка Атанасова Желева Очни болести  046682261  
Бойка Костадинова Ненчева Детски болести  682260  
Боньо Николов Бонев Нервни болести  04718/415;04795/317; 48810673 
Борис Петков Чорбаджийски Хирургия  661530  
Боряна Георгиева Яръмова Вътрешни болести Гастроентерология 682208 0878951075 
Боряна Димитрова Койнова   664505 886206771 

 1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
напред >>