КОНТАКТИ с РК на БЛС - Ямбол     
   
Изпращане на писмо до РК на БЛС - Ямбол Информация за контакти
   
Получател: bls@yambolmed.org
Подател:

Съдържание на писмото:
  гр. Ямбол, п.код 8600
ул. “Панайот Хитов” 30 – административна сграда, ет.1
п.к. 440
УниКредит Булбанк-клон Ямбол
IBAN: BG35 UNCR 9660 1085 5023 15
BIC: UNCRBGSF

ПРИ ЗАПИТВАНЕ МОЛЯ ИЗПРАЩАЙТЕ ПИСМАТА СИ ПО e_mail : bls_yambol@ abv.bg
НЕ ПИШЕТЕ ТУК, ЗАЩОТО НЕ ПОЛУЧАВАМЕ ПИСМАТА ВИ, ЗА КОЕТО МОЛИМ ДА НИ ИЗВИНИТЕ.
web site: http://yambolmed.org
e-mail: bls_yambol@abv.bg

Председател на РК на БЛС-Ямбол- Д-р Петър Михайлов Папашимов
GSM:0878951157

Организационен секретар - Д-р Митко Вълканов Димитров

Технически секретар: Люба Митева
GSM 0896566374
работно време: 12.00 ч. - 16:00 ч.


                                     ИСТОРИЯ НА БЛС
Български лекарски съюз има 108 – годишна история. Създаден е на 19.10.1901 г.  и е вторият в Европа – след английския, който слага началото на съсловната дейност на лекарите. Имал е изключително важна роля и влияние в обществото и здравната политика на страната, тъй като в този период България няма министерство на здравеопазването. Освен разрешително за практика на всички лекари, съюзът е създавал правилата и критериите за заплащане на техния труд. Членството в организацията е било задължително. От 1947 г. БЛС преустановява своята дейност, поради сливането му с профсъюза на медицинските работници в България.
Възстановен е през 1990 г. от група български лекари. Така на 13 януари 1990 г. в София се провежда първото Общо събрание, на което се взема решение за възстановяване на Български лекарски съюз. На него се приемат Обществена платформа на БЛС, Временен устав и Програма за непосредствените задачи на Съюза. Избрани са временни централни органи: Управителен съвет, Контролна комисия и Комисия по професионална етика, които да осигурят функционирането на организацията до свикване на лекарски събор през следващите месеци. Определена е и комисия, която в течение на няколко дни да подготви приетия устав, за внасяне в съда, заедно с всички други документи, с искане за регистриране на Съюза.  
Призовават се всички областни градове  в срок до 28 февруари 1990 г. да учредят дружество на лекарите, работещи на територията на техния регион.
През своето съществуване БЛС е преминал през исторически и политически трудности, но въпреки това е успял да надхвърли своя съсловен формат и се е превърнал в институция, с която се съобразяват другите. БЛС има представителство във Висшия медицински съвет, участие в Комисията по здравеопазване в Народното събрание и представителство във Висшия акредитационен съвет. БЛС организира, регистрира и контролира квалификацията на лекарите, изработва правилата за добра медицинска практика и подготвя новия кодекс по лекарска етика. По този начин изпълнява функциите на лекарските камари в някои европейски държави.
БЛС е за договорното начало. Затова всяка година участва в изработването на Националния рамков договор.
БЛС е член на Световната медицинска асоциация, Постоянния комитет на европейските лекари и Европейската федерация на лекарите на държавна служба.