НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12   13   14   15   16   17   18   19   
<< назад             напред >>

Новина за 16.02.2016 г.
ПОКАНА ЗА ОБЩОБОЛНИЧЕН КОЛЕГИУМ

23 ФЕВРУАРИ - ВТОРНИК от 8.30Ч.
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА МБАЛ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ

ТЕМАЗА ДИСКУСИЯ:
НОВИ ХОРИЗОНТИ В ИНФУЗИОННАТА И ОБЕМОЗОМЕСТВАЩАТА ТЕРАПИЯ


лектор: д-р ГЕОРГИ МАНЧЕВ
началник ОАИЛ МБАЛ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН -ЯМБОЛ

 ... <<повече
 
Новина за 16.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 12.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 11.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 10.02.2016 г.
Предложения за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

ДО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОИНФОРМАЦИЯ КЪМ ФАЙЛА ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 10.02.2016 г.
Здравеопазване

Пресата днес ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 10.02.2016 г.
Писмо до Министъра на Здравеопазването д-р Петър Москов

Становище на БЛС във връзка с проекта за изменение и допълнение  на Наредба №30 от 2010г.
за утвърждаване на медицински стандарт Медицинска онкология
Информация към файла ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 09.02.2016 г.
Проект на МЗ за НЗК

Включва Приложение за Ямболска област. ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  
 
Новина за 09.02.2016 г.
Писмо до Министъра на Здравеопазването д-р Петър Москов

БЛС информира министър Петър, за рисковете, които  към момента съществуват и са свързани със сключване на НРД за медицински дейности за 2016г.


Информацията може да прочетете къъм приложения файл..... ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  1  
 
Новина за 09.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 08.02.2016 г.
Информация за преговорния процес относно дейността на ИБМП

Може да проследите в прикачения файл ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 08.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 05.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  
 
Новина за 04.02.2016 г.
Изпратено от БЛС писмо до Министър Москов относно проекта за Наредбата за критериите за избор на лечебните заведения за болнична помощ , с който директорите на РЗОК сключват договори в областите

Становище на БЛС ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 04.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 04.02.2016 г.
Изпратено писмо до министър Москов, във връзка с проблемите по Национална здравна карта.
Придружен със сравнителен анализ от експертите на БЛС


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви изпращаме писмото, изпратено до министър Москов, във връзка с проблемите по Национална здравна карта.

Придружено е от сравнителен анализ, изготвен от експертите на БЛС. ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  
 
Новина за 03.02.2016 г.
ВИСШИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕ ЗДРАВНАТА КАРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес се състоя заседание на Висшия медицински съвет за обсъждане на Националната здравна карта.
Към прикачения файл можете да се запознаете с информацията, включително и за проведената след това пресконференция на министър Москов с журналисти. ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 03.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 02.02.2016 г.
65-ти ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

26-27 ФЕВРУАРИ 2016г.  ВМА-София


ДНЕВЕН РЕД
1. Финансов отчет за 2015г. и проект за бюджет за 2016г.
2. НРД за медицинските дейности 2016г.
Приемане и утвърждаване на проект на НРД и делегиране на правана десетимата представители от състава на Ус на БЛС да го под ... <<повече
 
Новина за 02.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 01.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 29.01.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 28.01.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 27.01.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 27.01.2016 г.
65-ти Извънреден събор на БЛС на 26 и 27 февруари 2016г., гр. София.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На свое заседание на 22.01.2016г. УС на БЛС взе решение за насрочване на

65-ти Извънреден събор на БЛС на 26 и 27 февруари 2016г., гр. София.

1. Mредварителен дневен ред на 65-ти Извънреден събор на БЛС.
2. Mредложения на Контролната комисия за ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  
 
Новина за 27.01.2016 г.
БЛС ИЗПРАТИ НА НЗОК ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ФИНАНСОВА РАМКА ПО НРД-2016

На УС, проведен на 23 януари т.г., бяха разгледани и приети финансовите параметри, които съсловната организация ще защитава при преговорите с НЗОК. Предложенията бяха изпратени до Надзорния съвет и ръководството на НЗОК и представени на днешната пресконференция пред медиите.

По отношение  ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  3  
 
Новина за 26.01.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 25.01.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 22.01.2016 г.
ПРОЕКТ-НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, С КОЙТО НЗОК СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ

Може да се запознаете с текста от прикачения файл. ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 22.01.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12   13   14   15   16   17   18   19   
<< назад             напред >>