НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13    14   15   16   17   18   19   20   21   
<< назад             напред >>

Новина за 22.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 19.02.2016 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2016,
нови моменти, становища на БЛС и коментари по него

   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС,
в синтезиран вид ще Ви представя новите моменти в проекта за НРД за медицински дейности за 2016 година, както и ще очертая различията в позициите на НЗ на НЗОК и УС на БЛС, групирани, като: диаметрално противоположни, такива, които могат да се сближат ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 19.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 18.02.2016 г.
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
представи БЮДЖЕТ 2015 - 2016 Г.

УС на БЛС представи на РК на БЛС Справка по изпълнение на Бюджет 2015г. и Проекто Бюджет за 2016г.

Можете да се запознаете с информацията на прикачените файлове или на сайта на БЛС. ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  
 
Новина за 18.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 17.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 17.02.2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КП, КПр И АПр -проекти

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РК НА БЛС,
На сайта на НЗОК И БЛС СА ПУБЛИКУВАНИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА КП, КПр И АПр -проекти

Приложение № 16-Клинични пътеки
Приложение № 18-Амбулаторни процедури
Приложение № 19-Клинични процедури

Връзка към сайта на НЗОК <<повече
 
Новина за 17.02.2016 г.
ПРОЕКТ НА НРД 2016Г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РК НА БЛС,

НА САЙТА НА БЛС Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА НРД 2016..

ЦЯЛОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СТРАНИЦИТЕ НА БЛС (http://www.blsbg.com/) И НЗОК ( <<повече
 
Новина за 16.02.2016 г.
ПОКАНА ЗА ОБЩОБОЛНИЧЕН КОЛЕГИУМ

23 ФЕВРУАРИ - ВТОРНИК от 8.30Ч.
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА МБАЛ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ

ТЕМАЗА ДИСКУСИЯ:
НОВИ ХОРИЗОНТИ В ИНФУЗИОННАТА И ОБЕМОЗОМЕСТВАЩАТА ТЕРАПИЯ


лектор: д-р ГЕОРГИ МАНЧЕВ
началник ОАИЛ МБАЛ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН -ЯМБОЛ

 ... <<повече
 
Новина за 16.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 12.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 11.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 10.02.2016 г.
Предложения за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

ДО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОИНФОРМАЦИЯ КЪМ ФАЙЛА ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 10.02.2016 г.
Здравеопазване

Пресата днес ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 10.02.2016 г.
Писмо до Министъра на Здравеопазването д-р Петър Москов

Становище на БЛС във връзка с проекта за изменение и допълнение  на Наредба №30 от 2010г.
за утвърждаване на медицински стандарт Медицинска онкология
Информация към файла ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 09.02.2016 г.
Проект на МЗ за НЗК

Включва Приложение за Ямболска област. ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  
 
Новина за 09.02.2016 г.
Писмо до Министъра на Здравеопазването д-р Петър Москов

БЛС информира министър Петър, за рисковете, които  към момента съществуват и са свързани със сключване на НРД за медицински дейности за 2016г.


Информацията може да прочетете къъм приложения файл..... ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  1  
 
Новина за 09.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 08.02.2016 г.
Информация за преговорния процес относно дейността на ИБМП

Може да проследите в прикачения файл ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 08.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 05.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  
 
Новина за 04.02.2016 г.
Изпратено от БЛС писмо до Министър Москов относно проекта за Наредбата за критериите за избор на лечебните заведения за болнична помощ , с който директорите на РЗОК сключват договори в областите

Становище на БЛС ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 04.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 04.02.2016 г.
Изпратено писмо до министър Москов, във връзка с проблемите по Национална здравна карта.
Придружен със сравнителен анализ от експертите на БЛС


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви изпращаме писмото, изпратено до министър Москов, във връзка с проблемите по Национална здравна карта.

Придружено е от сравнителен анализ, изготвен от експертите на БЛС. ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  2  
 
Новина за 03.02.2016 г.
ВИСШИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕ ЗДРАВНАТА КАРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес се състоя заседание на Висшия медицински съвет за обсъждане на Националната здравна карта.
Към прикачения файл можете да се запознаете с информацията, включително и за проведената след това пресконференция на министър Москов с журналисти. ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 03.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 02.02.2016 г.
65-ти ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

26-27 ФЕВРУАРИ 2016г.  ВМА-София


ДНЕВЕН РЕД
1. Финансов отчет за 2015г. и проект за бюджет за 2016г.
2. НРД за медицинските дейности 2016г.
Приемане и утвърждаване на проект на НРД и делегиране на правана десетимата представители от състава на Ус на БЛС да го под ... <<повече
 
Новина за 02.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 01.02.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
Новина за 29.01.2016 г.
Пресата днес

Здравеопазване ... <<повече
 
Файлове към новината: 1  
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    13    14   15   16   17   18   19   20   21   
<< назад             напред >>