ВРЪЗКИ И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ   
 
                                                                    ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ИНСТИТУЦИИ

                            Български лекарски съюз                                           http://blsbg.com
                            Министерство на здравеопазването                        http://www.mh.government.bg/
                            Национална здравноосигурителна каса                 http://www.nhif.bg/
                            Комисия по здравеопазване към НС                       http://farmacia.start.bg/link.php?id=36313             
                            Изпълнителна агенция по лекарствата                   http://www.bda.bg/
                            Регионален център по здравеопазване                  http://www.rcz-yambol.org
                            Национален съвет по наркотичните вещества      http://www.ndc.government.bg/
                            Съюз на фармацевтите в България                          http://pharma-union-bulgaria.com/
                            Регионална инспекция за опазване и
                            контрол на общественото здраве                              http://www.riokoz-yambol.com/ 


                                                                                  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

                            Български медицински портал                                  http://www.arsmedica.bg/
                            Лекарствен справочник                                                http://www.drugs-bg.info
                            Фармация                                                                         http://www.pharmacy-bg.com
                            Българският on-line формат за психология            http://www.bulgarian-psychology.com
                            Българско хирургическо дружество                           http://bgss.eu
                            Атлас по хирургия                                                            http://www.bgsm.edu/surg-sci/atlas/atlas.html
                            Медицински справочник "Утро"                                  http://ytpo.net
                             ЗДРАВЕ.НЕТ                                                                    http://www.zdrave.net/
                             Медицински портал                                                       http://www.medicine.bg