НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 17.06.2014 г.
         Във връзка със стартирането на Националния регистър на БЛС и въвеждането на Европейска професионална карта на лекарите ,моля да изпратите по електронен път, снимка(паспортна,цветна ,актуална в jpg- формат) и актуални данни- трите имена на кирилица и латиница(както са изписани в личната карта),  месторабота-длъжност, точен адрес(домашен и служебен), телефон (домашен,служебен ,личен), имейл,диплома/и за специалност(ако има такива), най -късно до 30.06.2014 г.
          Чрез вградения четец,всеки лекар може да бъде идентифициран в страната и чужбина,както и актуалното му членство в БЛС.
            Картите са заплатени от Районна лекарска колегия Ямбол.
            Електронната поща на РЛК е bls_yambol@abv.bg