НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 13.07.2015 г.
За риска от диабетнакетоациноза при употребата на лекарствени продукти от групата на SGLT2 инхибиторите 
 
Файлове към новината: 1