НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 15.07.2015 г.

         РК на БЛС-Ямбол Ви съобщава, че е активирана функцията личен профил.
         Това е достъп на всеки лекар до основната информация в досието му, чрез вход през сайта на регистъра на БЛС : www.blsbg.eu  (eBLS).
          Регистрацията е максимално опростена. Единственото изискване за успешна регистрация е въведен имейл адрес в досието ви, за което е необходимо да дойдете в секретариата на РК на БЛС-Ямбол :
ул.Панайот Хитов 30
„МБАЛ Св.Пантелеймон”АД
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ет.1
между 14:00ч. и 15:00ч.
секретар тел.0899906642

          Ако вече сте заявили имейл адрес в досието си при РК на БЛС-Ямбол, можете сами да си направите регистрацията. За ваша помощ ви диктуваме стъпките:
1.При отваряне на страницата кликвате върху < ЗА ЧЛЕНОВЕ > и в последния ред на падащото меню натискате
2. <СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ>
Въвеждате вашия УИН , e_mail адрес и парола, като следите за указанията за попълване.
3. Натискате най-отдолу  < CREAT PROFIL > и готово.

В този профил са видими снимка, статус координати, дипломи и специалности, кредитни точки ….
С активирането на модул Каса, ще бъде видим платеният членски внос.
Профилът е достъпен за всеки регистриран член, независимо от неговия статус – активен или не. 


                                                                            Секретар на РК на БЛС-Ямбол