НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 15.09.2015 г.
15.09.2015 г. (вторник)в аулата на МБАЛ-Бургас
и РК - Бургас

Ще присъстват :
д-р В. Грозев
проф. д-р Ог. Хаджийски
д-р Г.Павлова
д-р Сл. Джамбазов
С. Ганов

ДНЕВЕН РЕД:

1.НРД 2016 и проблеми по договори с НЗОК
2.Наредба №40-пакети мед. дейности-основен, допълнителен и спешен
3.Остойностяване на лекарския труд-работа на комисиите
4.Дом на лекаря
5.Разни