НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 05.11.2015 г.
Дипломатическият институт към министъра на външните работи на Р България
Ви кани на среща-разговор с 
проф. Самуил Рефетов
на тема
„Как се успява в световната наука?”
10 ноември 2015 г. (вторник), 15:00 ч., зала “Пресклуб”, НДК

Срещата ще се проведе на български език.

Проф. Самуил Рефетов е роден на 11 юли 1937 г. в гр. Русе. Той е директор на програмите за обучение по ендокринология в Чикагския университет и лауреат на наградата „Fred Conrad Koch” на Американската ендокринна асоциация за 2012 г. Изтъкнат лекар и учен, специалист в областта на ендокринологията. Започва академичната си кариера в Харвардския медицински университет, продължава в Чикаго, където е  избран за член на научните Комитети по генетика и молекулярна медицина, директор е на програмите за обучение по ендокринология в същия университет. Открива резистентността към тиреоидните хормони, известна като „Синдром на Рефетов”. Професор Рефетов придобива българско гражданство през 2011 г. и през същата година е избран за чуждестранен член на Българската академия на науките. От 2010 г. е член на Международния научен борд на списание „Ендокринология”.
 
 
Файлове към новината: 1