НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 20.01.2016 г.
РК НА БЛС-Ямбол , информира своите членове, че започна новото записване за застраховане на професионалната отговорност на лекаря.
Условията за застраховане може да видите в приложените файлове.
Лица по застраховката : членове на РК на БЛС-Ямбол
СРОК: 12месеца от 04.2016г. до 04.2017г.
Лимити на отговорност: 200 000 лв.
Застрахователна премия: 25лв. / заплаща се в секретариата на РК на БЛС-Ямбол. /

 
 
Файлове към новината: 1  2  3