НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 27.01.2016 г.
На УС, проведен на 23 януари т.г., бяха разгледани и приети финансовите параметри, които съсловната организация ще защитава при преговорите с НЗОК. Предложенията бяха изпратени до Надзорния съвет и ръководството на НЗОК и представени на днешната пресконференция пред медиите.

По отношение на общата финансова рамка, БЛС приема определения бюджет за разходи за здравноосигурителни плащания като цяло, т.е. в размер на 3 125 868 000 лв. Във вътрешното преразпределение на средствата се предлага увеличение, както следва:

В ПИМП - с 20 млн.лв, в СИМП – с 20 млн. лв., за медико-диагностични дейности – с 22 млн.лв и в болнична помощ – с 200 млн.лв. 
 
Файлове към новината: 1  2  3