НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 27.01.2016 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На свое заседание на 22.01.2016г. УС на БЛС взе решение за насрочване на

65-ти Извънреден събор на БЛС на 26 и 27 февруари 2016г., гр. София.

1. Mредварителен дневен ред на 65-ти Извънреден събор на БЛС.
2. Mредложения на Контролната комисия за промени в Устава на БЛС.  -
 
 
Файлове към новината: 1  2