НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 04.02.2016 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви изпращаме писмото, изпратено до министър Москов, във връзка с проблемите по Национална здравна карта.

Придружено е от сравнителен анализ, изготвен от експертите на БЛС. 
 
Файлове към новината: 1  2