НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 09.02.2016 г.
БЛС информира министър Петър, за рисковете, които  към момента съществуват и са свързани със сключване на НРД за медицински дейности за 2016г.


Информацията може да прочетете къъм приложения файл..... 
 
Файлове към новината: 1  1