НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 18.02.2016 г.
УС на БЛС представи на РК на БЛС Справка по изпълнение на Бюджет 2015г. и Проекто Бюджет за 2016г.

Можете да се запознаете с информацията на прикачените файлове или на сайта на БЛС. 
 
Файлове към новината: 1  2