НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 19.02.2016 г.
   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС,
в синтезиран вид ще Ви представя новите моменти в проекта за НРД за медицински дейности за 2016 година, както и ще очертая различията в позициите на НЗ на НЗОК и УС на БЛС, групирани, като: диаметрално противоположни, такива, които могат да се сближат и намерят решение и такива от чисто редакционен характер.
 
 
Файлове към новината: 1