НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 24.02.2016 г.
На 26.02.2016г. от 13:30ч. в ВМА София зала №10
ще се проведе НС на БЛС:
      ДНЕВЕН РЕД:                          
1. Нови предложения на Надзорния съвет на НЗОК –
     цени и обеми относно НРД – 2016 г.
2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г.
(анализ на разходите за телефонни и интернет услуги,
aнализ на разходите за вестник „Que Vadis”)
3. Разни


На 26.02.2016г. от 15:00ч. в ВМА София -киносалан
ще се открие 65-ти Извънреден Събор на БЛС

ДНЕВЕН РЕД
1. Финансов отчет за 2015 година и проект за бюджет за 2016 година.
2. Национален рамков договор за медицински дейности 2016 г. Приемане и утвърждаване на проект на Националния рамков договор и делегиране права на десетимата представители от състава на Управителния съвет на БЛС да го подпишат.
3. Разни.