НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 21.03.2016 г.
          УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

          На 25.03.2016 г. от 13.00 ч. ще се проведе заседание на Националния съвет на БЛС в зала 10 на ВМА при следния дневен ред:

1. Обсъждане проблемите при изработването и действието на „служебния” рамков договор
2. Информация за подготовката на Втората научно-практическа конференция на БЛС
3. Разни.