НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 21.03.2016 г.
                                              
Организатори: Български лекарски съюз  - Комисия по професионална етика
                                        / ОСЪЩЕСТВЕНО ЧРЕЗ СПОНСОРСТВО/
Лектори: Зорница Таскова - зам.- градски прокурор на Софийска градска
                                                          прокуратура
                  Нина Панчева - зам.- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
                                                          гр. София   
Място на провеждане: гр. София,  хотел ФОРУМ, бул. Цар Борис III, № 41
Дата: 08 – 09 април  2016 г.
Формат на  присъствие:
1. Членове на ЦКПЕ
2. Председатели на КПЕ към РЛК на БЛС
3. Юристи на БЛС
4. Други
Програма:
1.   08 април    настаняване в хотел Форум
                                     Работна среща  на  ЦКПЕ  /отворена за председателите на КПЕ/

2.   09 април    09.00 – 09.30 ч. - Регистрация
                                     09.30 ч.      Медицински грешки. Правни и етични проблеми
                                                                  Лектор - д-р Петко Загорчев                                                                                                    
  10.00 –11.00 ч.  Медицинска деонтология
                                                                  Лектори: Нина Панчева и Зорница Таскова
              11.00 – 12.00 ч. Професионална непредпазливост
                                                                  Лектор - Нина Панчева
                                     12.00 – 12.30 ч.   Въпроси / дискусия   
                                     12.30 – 13.30 ч.   Обяд
                                     13.00 – 1 4.30 ч. Умишлени лекарски престъпления
                                                                  Лектор - Зорница Таскова
                                     14.30 – 15.30 ч.   Дискусия 
                                     15.30 ч.                Закриване на  семинара. Приемане на решения
                                                                  за промяна в КПЕ и ПДМП


Членовете на ЦКПЕ са командировани от БЛС.
Председателите на КПЕ от РЛК са с командировъчни от РЛК.
Моля, председателите на КПЕ да направят резервации в хотела до 03.04.2016 г. на телефон:  02/ 954 44 44, като се съобщава, че са за мероприятието на БЛС.