НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 01.07.2016 г.
РАЙОННА  КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ  ЛЕКАРСКИ  СЪЮЗ- гр. Ямбол
ЧЕСТИТИ РОЖДЕНИТЕ ДНИ на празнуващите през месец юли лекари от РК на БЛС-Ямбол.

                   Пожелаваме на всички Вас и близките Ви  здраве и дълголетие,  всеотдайност и човечност в живота и професията Ви, щастие, за да се радвате на живота заедно и любов, за да осмисля дните Ви.

Радост Атанасова Замова-Есенкова 01.07.1963
Даринка Минчева Колева-Недева 02.07.1951
Петя Николаева Качулева                 04.07.1965
Михаил Георгиев Михайлов                 05.07.1948
Николай Тонев Маринов                 06.07.1967
Мариана Недялкова Ташкова-Чифчиева 08.07.1958
Юлиан Димитров Генчев                                 08.07.1959
Петя Стоянова Калайджиева                 09.07.1966 - ЮБИЛЕЙ 50
Господин Иванов Димитров                         09.07.1968
Коста Андреев Илчев                                 11.07.1960
Антон Атанасов Мусиевски                         17.07.1972
Юлиян Славов Керемидчиев                         17.07.1960
Ева Удваров Атанасова                                         21.07.1961
Мариана Михайлова Михайлова                 21.07.1967
Иван Антонов Попов                                         21.07.1957
Даниела Стефанова Джамбазова         22.07.1968
Иван Динев Иванов                                         22.07.1950
Николай Димитров Атанасов                 22.07.1958
Ива Манева Тихова                                                 23.07.1963
Николай Петков Калъпов                         24.07.1963
Петър Ангелов Боризанов                                 24.07.1951
Кольо Люцканов Спасов                                 25.07.1947
Полина Атанасова Ангелова                          28.07.1971
Зоя Стоянова Кривошиева                                 29.07.1957
Фархат Хасан Фуладванд                                 29.07.1965
Андрей Атанасов Ташев                                 31.07.1958
Боряна Георгиева Яръмова                          31.07.1961
 
 
Снимки към новината: 1