НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 08.09.2016 г.
РАЙОННА  КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ  ЛЕКАРСКИ  СЪЮЗ- гр. Ямбол
ЧЕСТИТИ РОЖДЕНИТЕ ДНИ на празнуващите през месец ОКТОМВРИ лекари от РК на БЛС-Ямбол.

                   Пожелаваме на всички Вас и близките Ви  здраве и дълголетие,  всеотдайност и човечност в живота и професията Ви, щастие, за да се радвате на живота заедно и любов, за да осмисля дните Ви.


Лиляна Желева Генчева                                01.09.1956         ЮБИЛЕЙ 60
Милена Петрова Йорданова                01.09.1970
Петя Стефанова Вучкова                        03.09.1970
Кирил Димитров Кирязов                        06.09.1934
Станислав Георгиев Бъчваров        08.09.1968
Димитринка Димитрова Стойчева        10.09.1955
Станислав Динев Славов                        11.09.1973
Димитър Янков Маринов                13.09.1954
Христо Пасков Бабуров                                17.09.1960
Радостина Христова Калчева-Николова 17.09.1974
Велина Димитрова Трифонова-Карабелова 17.09.1953
Антоанета Славчева Антонова-Маринова 17.09.1954
Илко Георгиев Славейков                         19.09.1964
Катя Тодорова Карастоянова                 21.09.1955
Кирилка Стоянова Демирева                 22.09.1956    ЮБИЛЕЙ 60
Димитър Христов Димитров                         24.09.1964
Радка Славчева Замова                                 25.09.1956    ЮБИЛЕЙ 60
Мария Костадинова Найденова                 26.09.1952
Илиан Димчев Симеонов                                 26.09.1955
Ваня Косева Георгиева                                 26.09.1964
Таня Георгиева Георгиева-Стоянова         26.09.1969
Валери Георгиев Чапъров                         29.09.1949
Минка Атанасова Стойкова                          30.09.1946     ЮБИЛЕЙ 70
 
 
Снимки към новината: 1