НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 01.11.2016 г.
РАЙОННА  КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ  ЛЕКАРСКИ  СЪЮЗ- гр. Ямбол
ЧЕСТИТИ РОЖДЕНИТЕ ДНИ на празнуващите през месец НОЕМВРИ лекари от РК на БЛС-Ямбол.

                   Пожелаваме на всички Вас и близките Ви  здраве и дълголетие,  всеотдайност и човечност в живота и професията Ви, щастие, за да се радвате на живота заедно и любов, за да осмисля дните Ви.

Валентин Иванов Станчев                         01.11.1961
Галина Атанасова Димитрова-Янева 05.11.1949
Янко Николаев Енев                         05.11.1967
Биана Димитрова Милкова 12.11.1962
Веселин Сотиров Цонев 12.11.1968
Динчо Михайлов Михайлов 12.11.1955
Чавдар Атанасов Желязков 12.11.1963
Никола Стоянов Николов 13.11.1936       ЮБИЛЕЙ - 80г.
Христо Петров Стоев                 17.11.1944
Михаил Събев Чаушев                 18.11.1940
Цвета Александрова Атанасова 18.11.1944
Николай Захариев Долапчиев 20.11.1949
Ивелина Димитрова Аргирова 21.11.1969
Николай Дамянов Дечев         21.11.1962
Мария Желева Желева-Радичкова 22.11.1975
Соня Трайчева Джурова         23.11.1976     ЮБИЛЕЙ - 40Г.
Елена Стоянова Георгиева         23.11.1969
Тодорка Йоакимова Парашкевова 24.11.1947
Блага Димитрова Георгиева         27.11.1975
Илиян Колев Илиев                         29.11.1964
Петър Александров Грънчаров 29.11.1973
 
 
Снимки към новината: 1