НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 02.12.2016 г.
РАЙОННА  КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ  ЛЕКАРСКИ  СЪЮЗ- гр. Ямбол
ЧЕСТИТИ РОЖДЕНИТЕ ДНИ на празнуващите през месец НОЕМВРИ лекари от РК на БЛС-Ямбол.

                   Пожелаваме на всички Вас и близките Ви  здраве и дълголетие,  всеотдайност и човечност в живота и професията Ви, щастие, за да се радвате на живота заедно и любов, за да осмисля дните Ви.

Светла Жекова Жекова-Реджепоглу                   02.12.1983
Славка Вълева Кирилова-Боризанова           03.12.1952
Юлия Димитрова Вълкова                           03.12.1974
Велина Миткова Кисьова-Николова                   04.12.1952
Живко Иванов Тагарев                                           04.12.1964
Славчо Бянов Крачев                                            04.12.1955
Валя Михайлова Банова-Гашева                    05.12.1961
Румяна Славова Донева                                    06.12.1961
Нела Стоянова Кожухарова                             07.12.1957
Николай Георгиев Видев                            10.12.1966                          50 ЮБИЛЕЙ
Златко Николов Колев                                     10.12.1943
Петко Борисов Чорбаджийски                      12.12.1966                50 ЮБИЛЕЙ
Детелина Иванова Пехливанова - Василева 13.12.1971
Йорданка Христова Димитрова                        14.12.1954
Стойчо Господинов Илчев                                        17.12.1945
Ангел Митрев Карамитрев                                        22.12.1942
Данаил Георгиев Ибришимов                                23.12.1970
Мила Адрианова Табакова                                25.12.1951
Мария Владимирова Велько                                29.12.1949
Иван Данчев Банков                                                30.12.1948
 
 
Снимки към новината: 1