НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 01.02.2017 г.
РАЙОННА  КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ  ЛЕКАРСКИ  СЪЮЗ- гр. Ямбол
ЧЕСТИТИ РОЖДЕНИТЕ ДНИ на празнуващите през месец ФЕВРУАРИ лекари от РК на БЛС-Ямбол.

                   Пожелаваме на всички Вас и близките Ви  здраве и дълголетие,  всеотдайност и човечност в живота и професията Ви, щастие, за да се радвате на живота заедно и любов, за да осмисля дните Ви.
Пейчо Димитров Касъров 1.2.1966
Ваня Вълкова Георгиева 1.2.1961
Дора Цанева Димитрова         1.2.1965
Константин Николов Станилов 1.2.1951
Стойка Димова Бойчева                 2.2.1956
Радостина Тодорова Дучева-Стойкова 4.2.1975
Дянка Колева Танева                                         6.2.1953
Атанас Янков Атанасов                                  7.2.1947       ЮБИЛЕЙ -70г.
Цвятко Иванов Цветков                                     8.2.1961
Радостин Атанасов Иванов                     9.2.1962
Петя Иванова Стоянова                       10.2.1976
Антонина Манчева Манчева               10.2.1973
Златоела Павлова Панайотова               14.2.1966
Ангел Неделчев Буров                               14.2.1950
Иванка Оникова Димитрова                   14.2.1949
Янка Стоянова Хлебарова                        15.2.1946
Христо Желязков Петров                                15.2.1967               ЮБИЛЕЙ - 50г.
Атанас Ангелов Парушев                               17.2.1957                 ЮБИЛЕЙ - 60г.
Мариан Костадинов Именов                               17.2.1964
Димитър Василев Брънков               20.2.1964
Светлана Борисовна Илина                        20.2.1963
Трендафил Желев Трендафилов                21.2.1962
Данаил Борисов Попов                                22.2.1951
Димка Тодорова Арнаудова                           25.2.1950
Стоян Господинов Стоев                                25.2.1960
Дора Йовчева Стоянова-Костова        26.2.1958
Илонка Иванова Попова                     26.2.1956
Мария Стойчева Милева                         26.2.1972
Владимир Койчев Демирев                 27.2.1956
Юлия Панайотова Панева-Чапърова 28.2.1951
Митко Вълканов Димитров                 29.2.1964
 
 
Снимки към новината: 1  2