НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 03.02.2017 г.
   
Изх.№  14  /03.02.2017  ДО
  УС НА БЛС
 
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
  НА РК НА БЛС

ДО
СПЕШНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
В СТРАНАТА

ДО
Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ
МИНИСТЪР НА           
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  ГР.СОФИЯУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Днес вниманието ни е насочено към все по задълбочаващият се проблем с агресията и наболялата вече ситуация в Спешно Приемно отделение на МБАЛ “Св.Пантелеймон“ АД –гр.Ямбол,  при която въоръжен с нож мъж нахлува и заплашва дежурните към този момент лекари, сестри и обслужващ персонал, а в последствие и д-р Димитър Рунков - лекар от  хирургично отделение е въвлечен в конфликта, опитвайки се да защити медицинския персонал, съставен в този момент единствено от жени.
РК на БЛС-Ямбол категорично заявява, че подобно поведение от страна на хора, смятащи, че с насилие се решава всичко е АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО.
РК на БЛС-Ямбол застава твърдо зад протеста на колегите си от Спешно приемно отделение и подкрепя изцяло д-р Димитър Рунков, като смята, че неговата самоотвержена реакция е била абсолютно адекватна и навременна.
Ето защо за случая бе информиран Министъра на здравеопазването чрез писмо до Министерството.
Организира се и се проведе съвместна среща между представители на УС на РК на БЛС-Ямбол, Ръководството на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД –гр.Ямбол, Ръководството на МВР-гр.Ямбол, РЗИ – гр.Ямбол, Завеждащият Спешно приемно отделение,  предсавител на Синдикатите, на която среща стана ясно, че не  съществува конфликт между Ръководството на МБАЛ “Св. Пантелеймон“ АД- гр.Ямбол и Спешно приемно отделение.
На въпросната среща Ръководството на МВР-гр.Ямбол обеща да проведе щателно разследване на случая, както и предаването му на Прокурор.
         Също така се ангажира да осъществи методическа помощ със свои специалисти за подобряване охраната в МБАЛ „“Св. Пантелеймон“ АД- гр.Ямбол / като видове и брой камери, разположение, охрана, достъп до отделенията /.
          Своевременно се подмениха и камерите за наблюдение в СПО, с такива с по-високо качество.
          Подготвя се и среща с Ръководството на Община –Ямбол за връзка със службите на СПООР –Ямбол, които да се ангажират с охраната на двора и сградите на болницата.
Всички заедно заставаме зад набелязаните мерки за превенция и противодействие срещу тази безумна агресия, за недопускане на рецидиви, като призоваваме да не се потулва нито един случай като този, свързан с реално застрашаване живота и здравето на колегите ни.
                                      Председател на РК на БЛС – Ямбол:
    Гр. Ямбол                                                                             (Д-р Ст. Кунчев)