НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 20.02.2017 г.
РК на БЛС-Ямбол , информира своите членове, че условията за застраховка Професионална застраховка 2017г. вече са ясни.
Условията за застраховане може да видите в приложените файлове - остават  същите с изключение на Застрахователната премия!
Лица по застраховката- членове на РК на БЛС-Ямбол
СРОК - 12месеца от 04.04.2017г. до 03.04.2017г.
Лимити на отговорност: 200 000 лв.

Застрахователна премия: 31лв.  заплаща се в секретариата на РК на БЛС-Ямбол.
СЪБИРАЕМОСТ  ДО 20.03.2017Г.

СЕКРЕТАРИАТ НА РК НА БЛС-ЯМБОЛ
МБАЛ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН АД -ЯМБОЛ
административна сграда, ет.1
работно време 13:30ч. - 16:30ч.
Секретар Борислава Кунчева 0896566374 
 
Файлове към новината: 1  2  3  4