НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 11.04.2017 г.
            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
     

     Уведомяваме Ви, че Български лекарски съюз, съвместно с в. Стандарт  и с участието на медиен Канал 3 организират конкурс Млад медик, в който могат да участват лекари до 38 г. в следните три категории:
лекар - специализант,
лекар - докторант
лекар - с придобита специалност.

    Документите, които трябва да подадат желаещите да участват са:
-       сv със снимка;
- заявление по образец;
- ксерокопие от документите, удостоверяващи критериите, посочени в трите категории.
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ДОКУМЕНТИТЕ МОЖЕ ДА ВИ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ПО ЕЛ. ПЪТ / ОЦЕНЪЧНА КАРТА, ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

          На база на попълнените  документи, колегията ще номинира лекари в съответните категории в срок до 28.04.2017 г. ( петък).
          Документите на определените от РК на БЛС-Ямбол лекари се изпращат в УС на БЛС най – късно до 05.05.2017 г. (петък).
Номинираните лекари ще бъдат класирани от комисия с представители от БЛС и в. „Стандарт”.
В случай на кандидати с равен брой точки, комисията ще проведе събеседване и ще излезе с решение.
Съобразено с броя членове на РК - Ямбол, имаме квота до 2 броя лекари, които може да излъчим в избрана  категория.
            На класираните участници в конкурса ще бъдат връчени парични награди.

            Връчването на наградите ще се състои на 16 май 2017 г. в гр. София.

За мястото и часа на мероприятието ще Ви информираме допълнително.