НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 01.04.2017 г.
РАЙОННА  КОЛЕГИЯ  НА БЪЛГАРСКИ  ЛЕКАРСКИ  СЪЮЗ- гр. Ямбол
ЧЕСТИТИ РОЖДЕНИТЕ ДНИ на празнуващите през месец МАЙ лекари от РК на БЛС-Ямбол.

                   Пожелаваме на всички Вас и близките Ви  здраве и дълголетие,  всеотдайност и човечност в живота и професията Ви, щастие, за да се радвате на живота заедно и любов, за да осмисля дните Ви.

Румяна Георгиева Михайлова- Добрева 1.4.1954
Гергана Георгиева Бояджиева                         1.4.1963
Любомир Григоров Маринов                  1.4.1954
Митошка Кирилова Фотева                          1.4.1953
Николай Марков Касъров                          1.4.1986
Рени Костова Тотева-Генова                          2.4.1955
Георги Панайотов Дуплев                                  4.4.1952
Милена Трайкова Стоянова                          4.4.1967 ЮБИЛЕЙ 50
Никол Василева Ковачева-Желева          6.4.1950
Николай Стефанов Николов                   8.4.1969
Веселин Димитров Христов              9.4.1976
Елмир Воймиров Асенов                              10.4.1963
Пламена Веселинова Гайдарова              10.4.1986
Коста Христов Гинев                                      11.4.1948
Райно Георгиев Георгиев                     12.4.1985
Стела Георгиева Желева                         13.4.1939
Павлина Георгиева Димова                     14.4.1961
Тодор Николов Ангелов                            14.4.1942
Николай Михов Стоянов                   15.4.1982
Стоянка Георгиева Мантарева                   15.4.1947    ЮБИЛЕЙ 70
Мария Христова Атанасова                     16.4.1963
Маргарита Станкова Праматарова     17.4.1964
Мариана Господинова Куртева              18.4.1970
Стоянка Георгиева Георгиева-Димитрова 21.4.1971
Иван Стоянов Димитров                         22.4.1963
Катя Миткова Вълчева-Янакиева         22.4.1953
Петър Михайлов Папашимов                         22.4.1953
Валентина Рафаел Конфино-Мартинова 26.4.1949
Донка Атанасова Атанасова                         26.4.1958
Атанаска Василева Петрова                 27.4.1953
Румен Димитров Калайджиев                         28.4.1962
Димитър Господинов Димитров                 29.4.1950
Янко Захариев Черкезов                         29.4.1960
 
 
Снимки към новината: 1