НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 10.10.2017 г.
Държавата поема прегледите на бедните при джипи
Увеличават с 3 млн. лева бюджета на социалния фонд