НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 26.10.2017 г.
Бюджет 2018: пари има, действайте!
1 млрд. лв. повече за образование и здравеопазване. Хората ще имат още повече основания да искат подобрение
Георги АНГЕЛОВ*