НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 11.12.2017 г.
Президентът Румен Радев наложи вето на текста от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., с който въвежда мораториум за плащането на иновативни лекарства.
Това е алинея 6 от преходните и заключителните разпоредби. Създава се различно третиране на здравноосигурените лица, мотивира се държавният глава. Така се нарушава гарантираното от конституцията право гражданите на достъпна медицинска помощ.
 
 
Файлове към новината: В-К 24 ЧАСА  В-К 24 ЧАСА  В-К 24 ЧАСА  В-К 24 ЧАСА