НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 08.01.2018 г.
Остра нужда от лекари изпитва Центърът за спешна медицинска помощ в Перник. Въпреки че стартовата работна заплата е 1250 лева, кандидати за 16 обявени свободни работни места за лекари няма, оплаква се шефът на центъра д-р Валери Симеонов. В момента средната възраст на персонала в ЦСМП е 58 години, като половината са над 60-годишна възраст.
В първия работен ден на новата година е напуснал още един възрастен лекар и това създава допълнителни трудности при окомплектоването на екипите. От Центъра искат и нови линейки, за да се намали още времето до пристигането при пациента.