НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 08.01.2018 г.
Комплексният онкологичен център в Шумен е осъдил Националната здравна каса да му заплати 198 227 лв. за проведена болнична помощ и високоспециализирани медицински дейности на хора със злокачествени заболявания. НЗОК може да обжалва решението пред Апелативен съд-Варна.
Касата отказвала да издължи сумата с мотива, че не заплаща цялата дейност, а само тази по месечните лимити за цялата страна.