НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 29.01.2018 г.
Здравната каса окончателно спря да налага тежки санкции на болниците за нарушения. През 2017 г. са прекратени договорите на 4 лечебни заведения, но при нито един от случаите това не е в резултат от контролна дейност, сочат данните на касата.
2 от 4-те прекратени договора са на 2 диагностично-консултативни центъра в Пазарджик, които са изпълнявали т.нар. амбулаторни процедури, при които се изисква престой в лечебното заведение до 48 часа, затова и се води болнична помощ. И при двете поликлиники договорът е спрян по искане на управителите им, т.е. те сами са решили да прекратят дейността си по тези договори. При другите два случая става дума за болницата в Петрич и за общинска белодробна болница в София. И двете лечебни заведения са станали част от други - болницата в Петрич се вля и стана едно дружество с тази в Сандански, а белодробната болница стана част от Втора МБАЛ в столицата