НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 16.02.2018 г.
Медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък (финансирани от НЗОК) ще бъдат проследявани от специална комисия с цел ограничаване на износа им, когато у нас е установена липса или недостиг.
Това става възможно, благодарение на промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които бяха приети на първо четене с пълно мнозинство в четвъртък. По-рано измененията минаха и в здравната комисия и комисията по контрабандата.
За проследяване на медикаментите експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще изготвя списък с продуктите, чиито износ може да се ограничи. Законопроектът предвижда създаване на информационна система, която ще контролира пътя на лекарствата - от търговеца на едро и търговеца на дребно до болничната аптека.