НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 12.03.2018 г.
Поредният екип на здравното министерство, сега подсилен от финансови експерти, за пореден път опитва да реши някои от системните проблеми на сектора у нас.
Ще се промени в моделът на здравното осигуряване, който до есенната сесия на парламента трябва да е завършен. Очевидно развитието на здравната система без ясна визия за поне 10 г. напред и без последователност в управленските решения, води до сериозни финансови, политически и социални проблеми. Те вече твърде много личат.
За такива проблеми се говори в последния доклад на ЕК от 2017 г. в частта за здравеопазване - сравнението между 28-те членки на Евросъюза сочи, че българите плащат лично 46% от всички разходи за здравни услуги. Това е твърде много, а пред нас е само Кипър с 53%. В повечето страни в ЕС средният дял лични плащания е около 20%. В Полша например е 27%, в Швейцария - 34%.
 
 
Файлове към новината: В-К 24 ЧАСА