НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 06.06.2018 г.
Пациенти на лечение със скъпоструваща терапия вече могат да получават лекарствата си от всяка една аптека в страната. Досега медикаментите, за които здравната каса заплаща напълно или частично, можеха да се вземат само от аптека в района, в който са изписани.
Това обясни д-р Галя Кондева, шеф на дирекцията за лекарствени продукти в НЗОК на семинар вчера. Целта е да се подобри достъпът на пациента до лечение.
Близо
14 хиляди са болните, които се лекуват чрез скъпоструваща терапия